Друштво стручњака еколошких наука Србије

Очување и заштита биолошке разноврсности, спречавање нестанка биолошких врста и њихових станишта, као и очување климе, веома су важни задаци у глобалној заштити природе. Нестајање дивљих врста као и њихових станишта ( или обратно) представља изузетну опасност за будуће функционисање биосфере, а самим тим и опстанка човека, као врсте. У периоду који је пред нама, сви заједно морамо удвостручити напоре на очувању биолошке разноврсности Србије. 
Подсећамо да је у Србији усвојена Стратегија очувања биодиверзитета од 2011. до 2020. и да има шест главних циљева: 
•Да се потпуно примењује директива о птицама 
•Да се биодиверзитет посматра у ширем смислу 
•Одржива пољопривреда 
•Одрживо коришћење риболовних ресурса 
•Борба против инвазионих врста 
•Унапређење мера за решавање глобалне кризе биодиверзитета 
 Ако су то и ваши циљеви, придружите нам се. Још имамо времена. 
Здрава животна средина - Једини пут за будућност

Чиме се бавимо ?

Основни циљ Друштва је да путем семинара, научних и стручних радова, домаћих и међународних пројеката, као и јавно изговорене критичке речи, утиче на промену односа према природи.

10994939_1591107274454707_4348165172756956996_n1.jpg

Зашто постојимо ?

Друштво стручњака еколошких наука Србије жели да буде активни чинилац и да заједно са већ постојећим орагнизацијама у области екологије пружи допринос у смислу одрживог технолошког развоја Србије и ширењу еколошке културе.

P9020405.jpg

Зелена планета...

Друштво стручњака еколошких наука Србије, једном годишње, на Дан планете Земље, додељује повељу "Зелена планета", за учињено добро природи, појединцу, друштву или организацији, за вишегодишњи успешан рад.

Powered by WebExpress